POSTA YOLUYLA GÖNDERİLMESİ YASAK MADDELER

Yurtdışına gönderilen ve yurtdışından gelen tüm posta gönderileri ile ilgili uygulamalar Kuruluşumuzun da üyesi bulunduğu Dünya Posta Birliği (UPU) kararları çerçevesinde sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelere posta yoluyla gönderilmesi yasak olan maddelere ait bilgiler aşağıda verilmiştir

Kabulü Şarta Bağlı Gönderilerle İlgili Genel Kural:
Kabulü şarta bağlı olan ürünlerin beraberinde mutlaka gerekli sertifika ve gönderinin kapsamına ilişkin belgeler (veteriner sertifikası, ilgili Bakanlığın sertifikası, Sağlık sertifikası, fatura, izin belgesi, yetki belgesi, uygunluk belgesi, AB Standartlarına uyumluluk vb.) bulunmalıdır.
Ayrıca gönderinin varış ülkesine ait gümrük hizmetlerinden bilgi sağlanması güncel  durumdan haberdar olunması açısından faydalıdır.

Ülkelere Göre Özel Kurallar;