_________________________

  Anasayfa
  Organizasyon
  Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
  Uluslararası Posta Mevzuatı
  Etkinlikler
  Sosyal Sorumluluk Projeleri 
  İletişim
_________________________

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2011 YILINDA DÜZENLENMİŞ OLAN ETKİNLİKLER:

 

İstanbul Yakası Posta İşleme Merkezi Açılışı

19 Şubat 2011 tarihinde Hadımköy – Istanbul’da gerçekleştirilen açılışta 7 ülkeden 18 Yabancı konuğumuza ev sahipliği yaptık. İstanbul’un önemli mekanlarında ağırladık.

Bilgilendirme Toplantıları

Parasal Posta, Posta Hizmetlerindeki teknik altyapımız hakkında bilgi almak üzere 2010 son çeyreğinde Kuruluşumuzu ziyaret eden Makedonya, Kıbrıs ve İran heyetleriyle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. 

43. CERP Genel Kurul Toplantisi – İstanbul

24-26 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. 5-7 Mayıs 2010 tarihlerinde Krakow’da yapılan 42.Genel Kurul Toplantısı raporunun onaylanmıştır. Ayrıca, 2011’deki Başkan ve Başkan Yardımcısı için seçim hazırlığı, Seçim Komitesi Üyeleri atanmıştır. Dünya Posta Birliği’ndeki UPU son gelişmelere değinilerek, gelecek Genel Kurul Toplantıları sırayla Sırbistan ve GKRY gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Forumu-Tunus “ICT ve Gençlik: İlham Kaynağı, Yenilik ve Girişimcilik”

“ICT 4 All Forum-Tunis+5” Forumu, Tunus Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Zine El Abidine Ben Ali’nin önderliğinde Tunus Hükümeti tarafından 10-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Tunus’un Hammamet kentinde düzenlenmiştir.

Forum’a ilave olarak İdaremiz ile Tunus Posta İdaresi arasında 13 Kasım 2010 tarihinde “Posta Alanında İkili İşbirliği Anlaşması” imzalanmış olup anlaşma;

Taraflar arasında posta ve paralı posta alanında alışverişin geliştirilmesi,
Bölgesel ve uluslararası posta alanında iki İdare arasında koordinasyonun güçlendirilmesi,
Taraflar arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve geliştirilmesi,
Paralı posta, posta ve veri tabanlı bilgisayar alanında araştırma ve değerlendirme,
Posta hizmetleri ve elektronik paralı posta ile ilgili sistem ve uygulamaların karşılanması, kurulumu, test edilmesi ve uygulanması,
Ticari ve elektronik ödemeler,
Hesaplaşma bilgi sistemleri yönetimi,
Evrensel posta hizmeti kalitesinin geliştirilmesi,
İnsan kaynakları eğitimi,
Filateli ve ilgili bütün ürünler,
Kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar bağlamında karşılıklı ziyaretlerin yapılması.

konularında işbirliğine dayanmaktadır:

Filateli Forumu

Filateli Forumu 21-22 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplamda 28 temsilcinin katıldığı Forumda Kuruluşumuzun yanı sıra diğer posta idarelerinin de uygulamalarına ilişkin  sunumlar yapılmış ve Forum kapsamında;

Yapılan oylama sonucunda 2013 ve 2014 Avrupa pulları (EUROPA logolu, PostEurop üyesi ülkelerce basılan) konuları belirlenmiştir.
2013 – Posta Araçları
2014 – Geleneksel Müzik Aletleri

Ayrıca 3 çalışma grubu oluşturulmuştur:
1. En Güzel Avrupa Pulu Yarışması nasıl tanıtılabilir?
- Belçika
- PostEurop Merkezi
2. Üye ülkeler arasında ticari işbirliği
- Hollanda
- Alan Adaları
- Fransa
- PostEurop Merkezi
3. Posta pullarındaki yeni teknik uygulamalar
- Finlandiya
- Belçika

PostEurop Genel Kurul Üyeliği – Vaduz

12-13 Ekim 2010 tarihlerinde Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’da düzenlenen toplantıya Genel Müdürümüz Sayın Osman Tural Başkanlığında bir heyetle katılan Kuruluşumuzu temsilen Candan Şenyüz  PostEurop Genel Kurul Üyeliğine seçilmiştir.

PostEurop Hizmet Kalitesi Çaliştayi – İstanbul

UPU-PostEurop Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Hizmet Kalitesi 1. Çalıştayı 04-08 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı, posta işletmecilerinin hizmet kalitelerini artırmaları için bölgesel destek vermektir.

Çalıştay, UPU, PostEurop, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Türk Ülkeleri Posta İdareleri, Bosna Hersek Banjaluka Sırp Postası ile Mostar Hırvat Posta İdarelerinden 29 görevlinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Çalıştayda Ele Alınan Ana Konular:
Mektup Postası, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al, Süreç Haritası ve Dönüm Noktaları, içinde bulunulan durum ile UPU küresel hedefleri arasındaki farkın değerlendirilmesi, UPU Kalite Servisi Sertifikası Metodolojisi, IPS, UPU sürekli test, UNEX ve hizmet kalitesi ölçümü çalışmaları, Projenin ileriki aşamaları için faaliyetlerin ve sorumluların belirlenmesi.

Euromed Posta İşbirliği Toplantisi - İskenderiye


Mısır’ın İskenderiye kentinde 28-29 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan toplantıya Türkiye, Fransa, Monako, Slovenya, Malta, Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin, İtalya, Yunanistan ve Fas Posta İdarelerinden temsilciler ile Dünya Posta Birliği Genel Müdürü Eduard Dayan, IPEMED ve Dünya Bankasından temsilciler ile posta sektörüyle ilgili faaliyet göstermekte olan uluslararası bazı şirketlerin temsilcileri katılmıştır.

Toplantının ilk günü olan 28 Eylül 2010 tarihinde Euromed Posta İşbirliğine yönelik çalışmalar ele alınmış, sunumların ardından yuvarlak masa toplantıları şeklinde karşılıklı fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Akdeniz bölgesinin potansiyeli, bu bölgede sektörel birlik kurmanın faydaları, kurulacak posta birliğinin hizmet kalitesi gibi konular ele alınmıştır.

Toplantının en önemli konusu ise bölgede kurulacak posta birliğinin taslak anlaşmasının parafe edilmesi olmuştur. Bu amaçla çeşitli fikir alışverişlerinin ardından oluşturulan taslak anlaşma üzerinde anlaşılmış ve ilgili posta idareleri tarafından yetkilendirilen personel tarafından söz konusu taslak anlaşma parafe edilmiştir.

Dünya Posta Birliği Strateji Konferansi – Nairobi

22-24 Eylül 2010 tarihlerinde Kenya’nın başkenti Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Dünya Posta Birliği (UPU) 2010 Strateji Konferansına Genel Müdürümüz Sayın Osman Tural’ın Başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır.

2012 yılında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması planlanan Dünya Posta Kongresine hazırlık amacıyla yapılan Konferansta, 116 ülkeyi temsilen kamu posta idareleri genel müdürleri, yöneticileri, özel sektör temsilcileri, düzenleyici kurum başkanları ve uzmanları, bakanlıklardan ve ilgili kamu kurumlarından uzmanlar ile posta sektörüyle ilgili faaliyet göstermekte olan uluslararası organizasyonlardan oluşan yaklaşık 600 delege Birleşmiş Milletler (BM) Nairobi Ofisinde bir araya gelmiştir. Ele alınan konular başlıklar halinde; hizmet ve iş çeşitliliğini geliştirmek, yeni teknolojileri benimsemek, küresel ekonomik kriz, küresel elektronik posta ağlarının geliştirilmesi, e-ticaret ve gümrük sorunlarının aşılması, dijital çağa uyum, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ve doğru adresleme yapmanın önemi.

“Değişen Dünyada İhtiyaçlar: Elektronik Hizmetler/Çevre Ve Stratejik Hedefler” Semineri - Antalya

Gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmet yelpazesini bu yönde geliştirmek, küresel ısınmanın son derece önem kazandığı günümüzde çevre konularına duyarsız kalmamak ve artan rekabet ortamında değişen ihtiyaçlara göre hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşacak yolları önceden tespit etmek posta idareleri açısından pazardaki yerlerini koruyabilmeleri hatta pazardan daha fazla pay almaları açısından önem taşımaktadır. Uzun süreli stratejiler belirleyerek  çalışmalarını, yatırımlarını, personelini bu doğrultuda yönlendiren posta idareleri geleceğe dönük planlarını kolaylıkla yapabilmektedir.

Bu çerçevede ortak sorunlara birlikte çözümler üretmek, yeni fırsatları değerlendirmek ve deneyimlerimizi birbirimize aktarabilmek amacıyla Kuruluşumuz tarafından “Değişen Dünyada İhtiyaçlar: Elektronik Hizmetler/Çevre ve Stratejik Hedefler” konulu üçüncü uluslararası geleneksel seminer 21-25 Haziran 2010 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. Seminere Afganistan, Azerbaycan,  Bosna Hersek,  Bulgaristan, Moldova, Kosova, Ürdün, İtalya, Makedonya, Suriye, İngiltere, KKTC ve Mısır Posta İdareleri temsilcileri ile birlikte Dünya Posta Birliği (UPU), CERP, Posteurop ve Türksat A.Ş. yetkilileri ve özel sektör temsilcileri de (Innova, Keba, KARİD) katılmışlardır.

Katılımcı ülkelerden Moldova, Makedonya ve Suriye ile ayrı ayrı Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

İran Posta İdaresi Ziyareti - Tahran

Genel Müdürümüz Sayın Osman Tural’ın Başkanlığında bir heyetin katılımıyla 12-16 Haziran 2010 tarihleri arasında, İdaremiz ile İran Posta İdaresi arasında Tahran’da yapılan görüşmeler sırasında iki ülke arasında yürütülmekte olan posta, kargo ve paralı posta hizmetleri konusunda 15 Haziran 2010 tarihinde Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Paralı posta hizmetlerinin başlatılması için Türk Posta İdaresi tarafından İran Posta İdaresi çalışanlarına eğitim verilmesi, iki ülke arasında Doğrudan Posta hizmetinin başlatılması, iki ülke arasında ortak pul basımı yapılması ve ortak pul sergisi düzenlenmesi, özel posta hizmetinin başlatılmasına yönelik çalışmaların fizibilitesi, İran’ın son teknoloji baskı makinasını kullanarak uygun fiyatla Türk Posta İdaresine ait mevcut ve anma pullarının basımının yapılması ve iki ülke arasında uçak ve yüzeyden yolcu bagajlarının (öğrenciler, vatandaşlar vb.) taşınması konusunda karşılıklı işbirliğinin sağlanması konularında anlaşmaya varılmıştır.

Toplantı sonucunda imzalanan Mutabakat Zaptında yer alan paralı posta hizmetleri konusunda İran Posta İdaresi çalışanlarına eğitim verilmesi hususu Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiş olup, ortak pul basımı konusundaki çalışmalar devam etmektedir.