_________________________

  Anasayfa
  Organizasyon
  Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar
  Uluslararası Posta Mevzuatı
  Etkinlikler
  Sosyal Sorumluluk Projeleri 
  İletişim
_________________________

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2013 YILINDA DÜZENLENMİŞ OLAN ETKİNLİKLER:

AFGANİSTAN POSTA İDARESİ ZİYARETİ

20-26 Ocak 2013 tarihleri arasında Afganistan İslam Cumhuriyeti Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında adı geçen ülke posta idaresi yetkililerinden oluşan bir heyet posta, kargo ve paralı posta hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulunmak ve olası işbirliği konularını görüşmek üzere  Kuruluşumuzu ziyaret etmiş ve söz konusu ziyaret sırasında Bakan Yardımcımız Sayın Yahya BAŞ ile muhatabı Sayın Wahabuddin SADAAT arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Sözü edilen Zabıt çerçevesinde Kuruluşumuzun gişe otomasyon yazılımını gerçekleştiren teknik personel ile parasal posta hizmetleri alanında  görevli personel  Afganistan Posta İdaresinin otomasyona geçmesi ve on-line havale hizmetlerine başlayabilmesi için incelemeler yapmak ve alt yapı ile donanım gerekliliklerini tespit etmek üzere Afganistan'a gönderilmiştir.

Ayrıca aramızda imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Afganistan Posta İdaresi insan kaynakları kapasitesini geliştirmek için Kuruluşumuzdan farklı seviyelerde eğitim programı desteği sağlamamızı beklemektedir.

 

 

İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC)  İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye, bulunduğu coğrafyada etkin görevler üstlenebilmek amacıyla posta alanında son teknolojiyi uygularken, sektörde ortaya çıkan gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Gerek Dünya Posta Birliği (UPU) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile sıkı işbirliği içinde olan ülkemiz, hizmet içi eğitime büyük önem vermektedir.

Ülkemizin İslam ülkeleri ile süregelen tarihi, ekonomik, kültürel ve siyasi bağları nedeniyle ve uluslararası alandaki ortak çıkarlarımızın daha üst düzeye çıkarılması ve savunulması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olan 57 ülkeye yönelik olarak PTT ve SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) işbirliğiyle “Posta Sektöründe Eğitim İhtiyaçları” projesi başlatılmıştır.

Bu amaçla, 13 Şubat 2013 Çarşamba günü, PTT Genel Müdürlüğü Avrasya Lokalinde düzenlenen bir törenle, işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 

 

 

MUSUL POSTA MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİNİN ZİYARETİ

Kuruluşumuz posta ve paralı posta hizmetleri alanında eğitim almak amacıyla 3-10 Mart 2013 tarihleri arasında Musul Posta ve İletişim Müdürlüğü Posta Müdürü Safwan CASIM, Merkez Müdürü Ali TURKİ ile Yapı Teknik Mühendisi Rıdwan ABDULLAH Şirketimize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

03-10 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen ziyaretler sırasında Şirketimiz ile Musul Posta ve İletişim Müdürlüğü yetkilileri arasında posta ilişkilerimiz üzerine görüşmeler yapılmış ve adı geçen Posta Müdürlüğü yetkililerine Şirketimiz posta ve paralı posta hizmetleri alanında detaylı bilgi verilmiştir.

 

 

 

KOSOVA POSTA İDARESİNE TEKNİK YARDIM

12-16 Mart 2013 tarihleri arasında Kosova Posta İdaresi yetkililerinden oluşan bir heyet posta, kargo ve paralı posta hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulunmak ve olası işbirliği konularını görüşmek üzere  Kuruluşumuzu ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmeler üzerine, incelemelerde bulunmak amacıyla Kuruluşumuz teknik ekibi 2-6 Nisan 2013 tarihleri arasında Kosova’ya gönderilmiştir. Teknik ekibimiz tarafından Kosova Posta İdaresi gişe otomasyon yazılımında mevcut olan aksaklıkları belirten ve bu aksaklıkların düzeltilmesine yönelik önerileri kapsayan rapor oluşturulmuştur.

 

 

6. ULUSLARARASI POSTA SEMPOZYUMU/ 10- 14 HAZİRAN 2013

45 ülke ve 4 uluslararası birlikten yaklaşık 90 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Posta Sempozyumu’nda “Posta Sektöründe Serbestleşmenin Ürün/Hizmet Çeşitliliğine Etkileri” başlığı ele alınmıştır. Antalya’da gerçekleşen, açılış konuşmasının Genel Müdürümüz Sayın Osman TURAL tarafından yapıldığı Sempozyumun I. Oturumunda, “Posta Sektöründe Serbestleşme, Düzenleme ve Rekabet Stratejileri”, II. Oturumunda ise “Posta Sektöründe Ürün/Hizmet Çeşitliliği ve Farklılaşma” konuları tartışılmıştır.

Sempozyumun son gününde ise, 42. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finalleri’nde erkek sporcuların için yarışması yapılmış, dereceye giren bayan sporcular için ise madalya töreni düzenlenmiştir.

 

POSTEUROP GENEL KURUL TOPLANTISI

Aralarında Kuruluşumuzun da yer aldığı ve 52 Posta İşletmecisinin üyesi bulunduğu PostEurop’un (Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği ) 19 Eylül 2013 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen 20. Genel Kurul Toplantısında yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

11 üyenin yer aldığı yeni Yönetim Kuruluna Kuruluşumuzu 3 yıl süreyle temsil etmek üzere Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Nuri DELİORMAN seçilmiştir.

 

 

 

2013 YILININ EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASI

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) bünyesinde her yıl en iyi Avrupa Pulu Yarışması düzenlenmektedir.

2013 yılının en iyi Avrupa Pul Yarışmasının bu yılki teması "Posta Arabaları" (Van of the Postman) olarak belirlenmiş ve  Kuruluşumuz  da bu yarışmaya katılmıştır.
18-19 Eylül 2013 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen PostEurop 20. Genel Kurulunda Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak 22 yıldır aralıksız düzenlenen “2013 Yılı Avrupa Pul Yarışması’nda” Türkiye 2011’den sonra 2013 yılında da birincilik ödülünü kazanmıştır.

 

 

 

GANA POSTA İDARESİ GENEL MÜDÜRÜNÜN KURULUŞUMUZU ZİYARETİ

Kuruluşumuz ile Gana Posta İdaresi arasında mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla Gana Posta İdaresi Genel Müdürü Abdullai Abdul Rafiu ve İş Geliştirme Daire Başkanı Samuel Adu Boafo Şirketimize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

25 Kasım - 2 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen ziyaretler sırasında Kuruluşumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Osman TURAL ile Gana Posta İdaresi yetkilileri arasında posta ilişkilerimiz üzerine ikili görüşmeler yapılmış ve adı geçen Posta İdaresi yetkililerine Kuruluşumuzun sunmakta olduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verilerek Kuruluşumuzun işbirliğine hazır olduğu belirtilmiştir.