AVRUPA KAMU POSTA İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ

Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT) nın 1992 yılından itibaren yeniden teşkilatlanması sonucu Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP) adı altında 48 Avrupa ülkesinin üye olduğu yeni bir posta işletmesi birliği kurulmuştur. Sadece CEPT üyesi ülkelerin kamu posta işletmecilerinin katılabildiği bu birliğe teşekkülümüz de üye bulunmaktadır. Kendisine özgü bir statü ve iç tüzük ile yönetilen Posteurop’un başlıca amaçları; 

* Posta işlemlerini iyileştirmek ve kolaylaştırmak, 

* Posta hizmetlerini modernize etmek, 

* Avrupa posta idareleri arasında işlemsel işbirliğini güçlendirmek, 

* Gönderici ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verebilmek amacıyla piyasada gelişimi izlemek, 

* Hizmet kalitesi normlarını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, 

* Küçük birlik sıfatıyla dünya posta birliği çalışmalarına katılmak ve alınacak kararlarda daha etkin bir rol oynamak,

* Birlik dışındaki kuruluşlarla temas kurmak, 

* Üye ülkelerle bilgi alış verişinde bulunmak, 

* Etkililiği, verimliliği ve kalite/ücret ilişkisini iyileştirmek için alınan önlemleri desteklemektir.  

* Teşekkülümüz temsilcisi, 2 yıllığına 4. kez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup, ayrıca bu birliğin Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP) nin yılda 1 kez yapılan genel kurul toplantısı  ve yılda 4 kez yapılan yönetim kurulu toplantılarına düzenli olarak katılınmaktadır.    

 

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP) Çalışma Grupları; 

* Avrupa Birliği İle İlişkiler Çalışma Grubu

* UPU İle İlişkiler Çalışma Grubu                            

* Müşteri İlişkileri Çalışma Grubu                   

* Varış Giderleri Proje Grubu                        

* Gümrük İşlemleri Proje Grubu (İdaremiz Başkanlığını Yapmaktadır)

* Bilgi Teknolojisi Proje Grubu

* Avrupa Pulları Proje Grubu

*Teknik Yürütme Kurulu

*Sosyal Diyalog