Akdeniz Posta Birliği

Euromed

Euromed  Avrupa Birliği‘nin Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki işbirliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla ortaya koyduğu projeler ve eylem planının bütününe verilen addır.

İlk Avrupa-Akdeniz İşbirliği 1995 yılında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Konferansı (Barselona Süreci) ile başlamıştır. Avrupa Birliği tarafından organize edilen söz konusu konferans, Avrupa ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları başlatmak için düzenlenmiştir.

Barselona Süreci, Akdeniz Bölgesinde yeni bir bölgesel güç oluşturmak için başlatılan bir girişim olup, AB’ye üye ülkelerle Akdeniz’e komşu diğer ülkeleri (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Libya ve Türkiye’yi) kapsamaktadır.

Avrupa-Akdeniz İşbirliğine ortaklık eden ülkeler, Barselona Deklarasyonu ile üç ana hedef oluşturmuştur;

 • Ekonomik: Ekonomik işbirliği vasıtasıyla zenginliğin paylaşıldığı bir bölge kurmak,

 

 • Siyasi: Politik ve güvenlik alanlarında diyaloğun güçlendirilerek, barış, istikrar ve demokrasinin hakim olduğu ortak bir alan oluşturmak
 • Kültürel: Sivil toplumlar arasındaki kültürel farklılıkların anlaşılmasını cesaretlendirmek amacıyla sosyal, kültürel ve insani bağlılıkları yakınlaştırmak.

 

Söz konusu işbirliği kapsamında Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkeleri arasında uyumlu düzenlemeler yaparak, kapsamlı ve zengin bir serbest ticaret alanı oluşturmak yer almaktadır.

Bölge ülkeler arasında yasal düzenlemeleri uyumlaştırmak ve teknolojik açıdan gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla ortak sorunların belirlenmesi ve müşterek kararlar alınarak uygulamaya geçilmesi için ilk Euromed Posta Toplantısı 2007 yılı Temmuz ayında Fransa’da yapılmıştır. İkinci toplantı 29-30 Nisan 2008 tarihlerinde Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılmıştır.

Avrupa-Akdeniz bölgesinde posta işletmeleri arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla İdaremiz tarafından “Euromed Ortak Posta Bildirisi”  29 Ocak 2010 tarihinde imzalanmıştır.

Bölgede kurulacak posta birliğinin taslak anlaşması Mısır’da 28–29 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan toplantıda parafe edilmiştir. Parafe edilen taslak anlaşma aşağıdaki hususları içermektedir:

Bu anlaşma; “Akdeniz Posta Birliği” olan bölgesel bir posta topluluğu kurmakta, topluluğun amacını açıklamakta ve üyeler tarafından ona verilen yetkileri belirlemektedir.

Dünya Posta Birliği (UPU ) kararları çerçevesinde Topluluk kendini Küçük Birlik olarak tanımlamaktadır. Topluluğun en geç iki yıl içinde yasal kişiliğe haiz olmasını taahhüt etmektedir.

İmza atan ülkeler tarafından oluşturulan ilk yapıda, Topluluğun diğer üyelerle genişletilebileceği, diğer hususlarla birlikte, Genel kurulda yapılacak oybirliği kararıyla mümkün olabilecektir.

Topluluğun yönetim organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.

Topluluğun üyeleri iki gruptan oluşacaktır.

 • PostEurop üyeleri
 • Daimi Arap Posta Komisyonu üyeleri

 

Yönetim kurulu üyeleri 3’ü Kuzey 3’ü Güney ülkelerinden olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

Her üye ülke için yıllık katkı miktarı 3000 Avro’dur

Söz konusu birliğin sözleşmesini Kurumumuz da 2011 yılında imzalamıştır.

Şu anda 15 üyesi bulunan birliğin üyeleri:

 1. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 2. Mısır
 3. Fransa
 4. Yunanistan
 5. İtalya
 6. Ürdün
 7. Lübnan
 8. Malta
 9. Fas
 10. Monako
 11. Filistin
 12. Slovenya
 13. Suriye
 14. Türkiye
 15. İspanya

 

Şu anda Birliğin Genel Sekreterliğini Lübnan yürütmektedir.